BİLGİLENDİRME


Aile Hekimliği

Aile Hekimliği  Üniversite Öğretim Üyeleri ve yakınlarının sağlık sorunlarında birinci basamak hizmeti vermekte ve diğer bölümler ile Öğretim Üyeleri ve yakınlarının  tanı ve tedavi prosedürlerinde bağlantı kurmaktadır.

Öğrenci ve öğretim üyelerinin yurt dışı çalışma ziyaretleri öncesinde talep edilen sağlık durumlarını belirtir değerlendirmelere ilişkin belgeler düzenlenmektedir. 
Aile Hekimliği kişiye yönelik kapsamlı ve sürekli sağlık hizmeti sunumunu amaçlamaktadır. Bu hizmet sunumu yaş, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkes için sağlığı geliştirici, koruyucu ve tedavi edici hizmetleri içermektedir.
Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ve yakınları bölümümüzden periyodik muayene ve diyet ile ilgili hizmetleri almaktadırlar. Bunun dışında ise diğer bölümlere yapacakları müracaatlar için randevu alınması, diğer bölümlerden istenen tetkikler için numune, Radyolojik tetkikler için randevu alınması tahlil ve tetkik sonuçlarının alınması gibi hizmetler sunulmaktadır.
 
Bölümümüzde yapılan tanı,tetkik ve tedavi işlemleri:
Bioimpedans ölçümü

 
Randevu almak için
Tüm randevular bölüm sekreterliğimizden alınmaktadır.
Tel :