BİRİM DETAY


ACİL TIP

Acil Servis’imizde her yaşta hastaya ilk müdahale, resusitasyon (yeniden canlandırma) ve acil hastalıkların tedavisi yapılabilmektedir. Acil Servis kalp krizi, kalp ritim bozuklukları, yüksek ateş, karın ağrıları, mide kanamaları, inme (felç), kesiler, kırıklar, trafik kazaları, düşmeler, ani kalp durması, darplar, zehirlenmeler, intihar girişimleri vb birçok acil duruma ilk müdahale ve tedavi yapılan yerdir. Hastanemizde bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, kan tetkikleri vb birçok tetkik 24 saat boyunca yapılabilmektedir.

Acil Servis hizmetlerinden nasıl yararlanırsınız?

·           

·        Yukarıdaki hastalar dışındakiler ilk başvuru odasındaki görevlilere başvurmalıdır. Acil Servisimizin kalabalık olduğu saatlerde beklemek zorunda kalabilirsiniz. Görevli paramedik şikayetlerinizi değerlendirerek Harran Üniversitesi Triyaj Kurallarına göre bekleyen hastalar içinde sizi muayene sırasına koyacaktır. Triyaj hastaların aciliyet sırasının belirlenmesi ve buna göre acil servise kabul edilerek teşhis ve tedavisinin başlatılması işlemidir. Sıranız gelinceye kadar paramedik sizi tekrar değerlendirecek ve durumunuzun ağırlaştığını düşünürse sizi öne alabilecek veya sizden daha ağır bir hasta gelirse ona öncelik tanıyabilecektir. Bu arada sekreterlikten kayıt işlemleriniz gerçekleşecektir.

·         Acil Poliklinik içindeki tüm onay ve rapor yazımı işlemleri poliklinik sekreterliğinde yapılmaktadır (Gözlem Odası’nda yatan hastaların tetkik onayları Hasta Kabul bürosunda yapılmaktadır).

·         Siz veya yakınlarınız sekreterliğimizde kayıt yaptırırken Harran Üniversitesi Araştırıma Hastanesi’nin önceden verdiği dosya numaraları varsa bunu vermeleri işlemlerin çabukluğu açısından faydalı olacaktır. Varsa sevkinizi, yoksa geçerli bir kimlik kartı (ehliyet, nüfus cüzdanı gibi) vermeniz işlemlerinizin başlaması için yeterli olacaktır.

·         Sıranız gelince sizinle ilgilenecek olan asistan ve intörn doktorlarımız tarafından şikayetleriniz dinlenip, dosya kayıtlarınız tutulacak ve muayeneniz yapılacaktır.

·         Asistan doktorunuz kıdemli asistan doktor ve nöbetçi uzman doktorla birlikte sizin tedavi planınızı yapacaktır.

·         İntörn doktor eğer istenmişse sizden tetkik için kan alacaktır ve radyolojik tetkikleriniz için kağıt dolduracaktır. Bu tetkiklerin sonucunu takip edecektir. Eğer başlanmışsa size gerekli ilaçları verecektir. Hastanemizde olmayan ilaçları asistan doktorunuz reçete edecektir.

·         Eğer gerekiyorsa sizi ilgili bölümlerin konsültan doktorlarına danışacaklardır.

·         Konsültan doktorlar sizi muayene ettikten sonra gerekirse başka tetkikler yapılacak ve bunların sonuçlarıyla sizi acilden sorumlu öğretim üyelerine danışarak tedavi planınızı yapmamızda yardımcı olacaklardır.

·         Hastaneye yatmanız gerekebilir, ama ilgili bölümde yer olmayabilir. Bu durumda size Şanlıurfa içinde bir hastanede yer bulmaya çalışacağız. Yine de yer bulamazsak hastalığınızın hayati tehlikesi geçinceye kadar tedaviniz Acil’deki imkanlar dahilinde yapılacaktır.

·         Bazı hastalıkların tanı veya tedavi için belirli bir süre hastaneye yatmadan Acil Servis’te izlenmesi gerekmektedir. Bu durumda sizi gözlem odamızda bir süre (24 saat) izleyebiliriz.

·         Hastanız hakkında bilgi almak ve ziyaret etmek en doğal hakkınızdır. Hastalarınızın tedavilerinin en kısa sürede yapılabilmesi için doktorlarınızı mümkün olduğunca az meşgul ediniz. Unutmayınız ki doktorunuz ne kadar çok hasta yakınına bilgi verirse, tedavide o kadar gecikme olabilecektir. Acil Servis içindeki ziyaretinizi hastanızın ve diğer hastaların sağlığı açısından (ayrıca kendi sağlığınız için de) mümkün olduğu kadar kısa tutunuz. Kalabalık hasta ziyaretlerinden kaçınınız.

·         Eğer şikayetiniz adli makamları ilgilendirecek bir durumsa, gelecekteki haklarınızın korunması ve sizi daha doğru şekilde tedavi edebilmemiz için lütfen olayın oluş biçimini doğru şekilde anlatınız. Tedavinizin doğru yapılabilmesi için gerçekleri bilmek zorundayız.

Acil Servis’te neden beklemek zorunda kalınabilir?

Acil Servis’te hastaların bekleme sebepleri çeşitlidir:

 

·         Acil Servis’e başvuran çok sayıda hasta vardır ve bunlardan bazıları hemen müdahale edilmesi gereken acil hastalardır ki bunlara sizden daha önce hizmet verilecektir.

·         Sizden teşhis amacıyla istediğimiz laboratuar, röntgen ve diğer testlerin sonuç vermesi zaman alır.

·         Eğer hastalığınızla ilgili bir konsültan doktora danışılmışsanız, ilgili konsültan doktorun sizi değerlendirmesi ve tekrar sorumlu öğretim üyelerine danışması zaman alabilir.

·         Sizi birden fazla dalda konsültan doktor görebilir ve sizin hastalığınıza en uygun tedavi planını kararlaştırmak için aralarında bilgl alışverişinde bulunmaları gerekir.

·         Hastaneye yatışınız yapıldıysa üst katlardaki yatağınızın hazırlanması zaman alabilir.

·         Bazen hastalığınızı daha iyi anlayabilmek için sizi ilk gören ve sevk eden doktorlarla konuşmak ve varsa hastanemizdeki dosyanızdaki eski bilgilere ulaşmak gerekir.

·         Sizin hastaneye yatmanız gereklidir, ama ilgili bölümde boş yatak yoktur ve Ankara’daki diğer hastanelerde de uygun yatak bulunamamıştır.

Acil’de gecikme nedeniniz ile ilgili sorularınız varsa sizin tedavinizi yapan doktorlardan gerekli açıklamayı alabilirsiniz.

 

Acil Servis’te kim kimdir?

Nöbetçi Öğretim Görevlisi: Acil Servis’teki hastaların tedavisini düzenleyen ve denetleyen acil tıp uzmanı (hafta içi 08:00-00:00 arası Acil Servis’tedir)

 

Kıdemli Araştırma Görevlisi Doktorlar: Nöbetçi uzman denetiminde hastaların tedavi planlarını yaparlar. Nöbetçi uzmanın olmadığı gece döneminde (00:00-08:00) kıdemli asistan denetiminde tedavi planları çizilir. Her 12 saatte bir çalışan asistan doktor grubu değişir.

 

Araştırma Görevlileri Doktorlar: Nöbetçi uzman ve kıdemli asiastan doktorların denetiminde hastaların tedavi planlarını yaparlar. Her 12 saatte bir çalışan asistan doktor grubu değişir. (Sabah 08.00 ve akşam 19.00'da vardiya değişimi yapılır)

 

İntörn Doktorlar: Son sınıf tıp fakültesi öğrencilerdir. Daha önceki sınıflarda servislerde staj yaparak belirli bir deneyim ve teorik bilgi kazanmışlardır. Asistan doktorların nezaretinde tedavi planı içinde yer alırlar. Kan alma, ilaç verme vb işlemleri hastaların asistan doktorları nezaretinde yaparlar.

 

Hemşireler ve Sağlık Memurları: Gözlem odası ve resusitasyon odalarındaki hastaların bakımı ile sorumludurlar.

 

Kayıt Memurları: Hastanızın, Hastanemiz kayıt sistemine kayıtlarını yapar ve sağlık sigortaları ile ilgili işlemleri gerçekleştirirler.

 

Paramedikler: Hasta kabulunde triyaj (aciliyet sırası) ve hasta transferi sırasında eşlik eden sağlık görevlileridir.

 

Sağlık Teknisyenleri: EKG çekimlerini gerçekleştirirler ve küçük cerrahi müdahaleler esnasında doktorlarımıza yardımcı olurlar.

 

Hastabakıcılar: Hasta bakımında ve taşınmasında hemşire ve doktorlara yardımcıdırlar.

 

Güvenlik Görevlileri: Sizin ve hastanızın güvenliğini sağlamakla görevlidirler.

 

Temizlik Görevlileri: Acil Servis’in temizliğini sağlarlar.

 

 

Bölümümüze ulaşmak için    

Acil Tıp A.D.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dedeman Oteli karşısında Acil Servis binasına başvurabilirsiniz. 

Telefon: 0-414-318 30 00

Dahili: 3400 -- 3402

 

Birim Doktorlarımız   
Dr.Öğr.Üys.Hasan BÜYÜKASLAN (A.D.B)

   

   
Dr.Öğr.Üys. İbrahim Halil YASAK

   

   
Doç.Dr.Mustafa SEVER