BİRİM DETAY


GASTROENTEROLOJİ

Poliklinik hizmeti yanı sıra endoskopi dalında da tanı ve tedavi amaçlı tüm gastroenteroloji işlemleri yapılmaktadır. Diyagnostik amaçlı üst gastrointestinal sistem için özofagogastroduodenoskopi, safra yolları ve pankreas incelemeleri için endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi, kalın barsak incelemesi için de kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi yapılmaktadır. Tanı için yapılan bir diğer işlem de karaciğer iğne biyopsisidir.

Tedavi amaçlı işlemlerimiz çok çeşitlidir. Özofagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimler endoskopi yardımı ile çıkarılabilir. Özofagusun çeşitli nedenlerle oluşmuş darlıkları, özellikle de benign fibrotik darlıkları buji ve balon yardımı ile dilate edilmektedir. Özofagus malign darlıklarına stent uygulaması ile palyasyon sağlanmaktadır. Özellikle sirozun bir komplikasyonu olarak karşımıza çıkan özofagus varis kanamalarında skleroterapi ve band ligasyonu uygulanmaktadır. Uzun süreli enteral nutrisyona ihtiyaç gösteren hastalara perkütan endoskopik gastrostomi uygulanıp beslenme sağlanmaktadır. Tüm üst ve alt gastrointestinal sistemdeki çeşitli nedenlerle kanayan odaklara müdahale edilip kanama durdurulmaya çalışılmaktadır. Kolondaki polipler polipektomi ile çıkarılmaktadır. Bilyer sistem ve pankreas kanalındaki taşlar papillaya sfinkteromi uygulandıkdan sonra balon ve basket yardımı ile çıkarılmaktadır. Bilyer sistemim özellikle maliniteye bağlı darlıklarında stent uygulanması ile safra akışı sağlanmaktadır.

Birim Doktorlarımız   
Prof. Dr. Necati YENİCE (Gastroenteroloji BD.)

   

   
Prof.Dr. Ahmet UYANIKOĞLU (Gastroenteroloji BD.)

   

   
Doç.Dr.Savaş Cumali EFE