BİRİM DETAY


BİYOKİMYA

Yaşamın kimyasından farksız olan biyokimya; biyomoleküllerin yapısını, işlevlerini, birbirleri ile etkileşimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Canlıda metabolizmanın işleyişi, metabolik yolakların kontrolü, metabolizmadaki bozuklukların incelenmesi biyokimyasal araştırmalar kapsamında değerlendirilmektedir. Bunun yanısıra tıpta, hastalıkların tanısı açısından önem taşıyan klinik biyokimya, çeşitli vücut materyallerinin, çeşitli kimyasal ve moleküler biyolojik yöntemler ile incelenmesini kapsamaktadır.

Birim Doktorlarımız   
Doç.Dr.Nihayet BAYRAKTAR(A.D.B)

   

   
Dr.Öğr.Üys.Ataman GÖNEL

   

   
Dr.Öğr.Üys.Adnan KİRMİT

   

   
Dr.Öğr.Üys.İsmail KOYUNCU