DOKTOR DETAY

GASTROENTEROLOJİAD/SOYAD : Prof.Dr. Ahmet UYANIKOĞLU (Gastroenteroloji BD.)

BÖLÜM      : GASTROENTEROLOJİ


AdıSoyadı: Doç. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu

 

DoğumYeri: Şanlıurfa

 

Yabancı Dil: İngilizce

 

EğitimBilgileri:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans-Y. Lisans

İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

1994

Tıpta Uzmanlık

İç Hastalıkları

Bezm-i AlemÜniversitesi

1999

Yan Dal Uzmanlık

Gastroenteroloji

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi

2009

Yrd. Doçent

İç Hast.veGastroenter.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

2011-2

Doçent

İç Hast.veGastroenter.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

2013-halen

 

 

Özgeçmiş(CV):

 

20.12.1971 Şanlıurfa doğumlu olup, 1988 Şanlıurfa Lisesinden, 1994 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 1999 yılında BezmiAlem Vakıf Gureba Hastanesinde İç Hastalıkları ihtisasını, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinde Gastroenteroloji üst ihtisasını tamamlamıştır. 2011-2012 yılında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı doçent, 2013’ten sonra aynı üniversitede doçent olarak çalışmaktadır.

 

2 tanesinde yardımcı tez danışmanı, 3 tanesinde tez danışmanı olup, lisans dersleri vermektedir. Faz III çalışmalarında, bilimsel toplantılarda oturum başkanlığı ve konuşmacı olarak çeşitli projelerde görev almıştır. 2 tane poster ikincilik ödülü vardır.

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan toplam19 makalesi olup, 10 tanesinde birinci isimdir.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan26 bildirisi vardır, 18 tanesinde birinci isimdir.

3 tane kitap bölüm yazarlığı (çevirisi) vardır.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan toplam 48 makalesi vardır, 33 tanesinde birinci isimdir.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan toplam 12 sözlü bildirisi vardır, 6 tanesinde birinci isimdir.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan toplam 145 poster bildirisi vardır, 85 tanesinde birinci isimdir.

 

ÇalışmaGünleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma

 

E-mail: auyanikoglu@hotmail.com

 

KişiselWeb: www.ahmetuyanikoglu.com