HASTANE YÖNETİMİ


Dr.Öğr.Üyesi Ahmet GÜZELÇİÇEK

Başhekim


 

Doç.Dr. Mehmet Salih AYDIN

Başhekim Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Erman DÖRTERLER

Başhekim Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Ayhan SAĞLIK

Başhekim Yardımcısı


 
 

Dr.Öğr.Üyesi Ataman GÖNEL

Başhekim Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Dursun ÇADIRCI

Başhekim Yardımcısı


 

Abdullah GÖÇMEZ

Başmüdür


 
 

Veysi ERİŞEN

Mali Müdür

Orkan BAYSAL

Hastane Müdürü


 
 

Bahattin KARADAĞ

Müdür Yardımcısı

[İş Sağlığı ve Güvenliği]

Halil BADEM

Müdür Yardımcısı

[İhtiyaç Tespit Komisyonu]

Yusuf ALİHANOĞLU

Müdür Yardımcısı

[Teknik Birim]


 
 

Ramazan IŞIK

Müdür Yardımcısı

[Basın Yayın]

Halil KALAYCI

Müdür Yardımcısı

[Otelcilik Hizmetleri]


 

Aynur IŞIN

Başhemşire


 
 

Cihan ÇAKIR

Başhemşire Yardımcısı

Servet GENÇ

Başhemşire Yardımcısı