HASTANE YÖNETİMİ


Dr.Öğr.Üyesi Ahmet GÜZELÇİÇEK

Başhekim


 

Doç.Dr. Mehmet Salih AYDIN

Başhekim Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Erman DÖRTERLER

Başhekim Yardımcısı

Doç.Dr.Ayhan SAĞLIK

Başhekim Yardımcısı


 
 

Doç.Dr. Ataman GÖNEL

Başhekim Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Dursun ÇADIRCI

Başhekim Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Abit DEMİR

Başhekim Yardımcısı


 

Abdullah GÖÇMEZ

Başmüdür


 
 

Halil BADEM

Dosim Müdürü

Orkan BAYSAL

Hastane Müdürü


 
 

Bahattin KARADAĞ

Müdür Yardımcısı

[İş Sağlığı ve Güvenliği]

Faruk BODIR

Müdür Yardımcısı

[Yazılım Birimi]

Yusuf ALİHANOĞLU

Müdür Yardımcısı

[Teknik Birim]


 
 

Ramazan IŞIK

Müdür Yardımcısı

[Basın Yayın]

Osman ÇOBAN

Müdür Yardımcısı

[Ayniyat ve Eczane]

Hatice YILMAZ

Müdür Yardımcısı

[Otelcilik ve Konaklama]


 

Aynur IŞIN

Başhemşire


 
 

Cihan ÇAKIR

Başhemşire Yardımcısı

Naşide YAMAN ÖZTÜRK

Başhemşire Yardımcısı

İsmet AĞAT

Başhemşire Yardımcısı